05.01(1.1) ความจุไม่เกิน 2,000 CC และเครื่องยนต์ไม่เกิน 220 แรงม้า

รถยนต์นั่งความจุไม่เกิน 2,000 CC และเครื่องยนต์ไม่เกิน 220 แรงม้า

อัตราภาษีสรรพสามิต

อัตราภาษีที่ใช้ในการจัดเก็บตามมูลค่า เพดานอัตราภาษีตามมูลค่า
ร้อยละ 30 ร้อยละ 50

ตัวอย่างสินค้ารถยนต์

Toyota Soluna
ประเภทรถยนต์ ขนาดความจุกระบอกสูบ แรงม้า
รถยนต์นั่ง 1,500 ซี.ซี. 110

ที่มา

พิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ที่เกี่ยวข้อง

แก้ไขล่าสุดเมื่อ 27 ตุลาคม 2557 เวลา 00:30