05.01(1.1) ความจุไม่เกิน 2,000 CC และเครื่องยนต์ไม่เกิน 220 แรงม้า

จาก สารานุกรมสรรพสามิต
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

รถยนต์นั่งความจุไม่เกิน 2,000 CC และเครื่องยนต์ไม่เกิน 220 แรงม้า

อัตราภาษีสรรพสามิต

อัตราภาษีที่ใช้ในการจัดเก็บตามมูลค่า เพดานอัตราภาษีตามมูลค่า
ร้อยละ 30 ร้อยละ 50

ตัวอย่างสินค้ารถยนต์

Toyota Soluna
ประเภทรถยนต์ ขนาดความจุกระบอกสูบ แรงม้า
รถยนต์นั่ง 1,500 ซี.ซี. 110

ที่มา

พิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ที่เกี่ยวข้อง