05.01(1.2) ความจุเกิน 2,000 CC แต่ไม่เกิน 2,500 CC และเครื่องยนต์ไม่เกิน 220 แรงม้า

จาก สารานุกรมสรรพสามิต
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

รถยนต์นั่งความจุไม่เกิน 2,000 CC และเครื่องยนต์ไม่เกิน 220 แรงม้า

อัตราภาษีสรรพสามิต

อัตราภาษีที่ใช้ในการจัดเก็บตามมูลค่า เพดานอัตราภาษีตามมูลค่า
ร้อยละ 35 ร้อยละ 50

ตัวอย่างสินค้ารถยนต์

Camry Hybrid 2012
ประเภทรถยนต์ ขนาดความจุกระบอกสูบ แรงม้า
รถยนต์นั่ง 2,494 ซี.ซี. 205 แรงม้า

ที่มา

พิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ที่เกี่ยวข้อง