ดูโค้ดสำหรับ 05.01(4.2.3) ความจุไม่เกิน 3,000 C.C. และปล่อย CO2 เกิน 200 g./km.

ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

คุณไม่มีสิทธิแก้ไขหน้านี้ ด้วยเหตุต่อไปนี้:

ปฏิบัติการที่คุณขอนี้สงวนไว้เฉพาะผู้ใช้ในกลุ่ม: ผู้ใช้


คุณสามารถดูและคัดลอกโค้ดของหน้านี้:

กลับไปที่ 05.01(4.2.3) ความจุไม่เกิน 3,000 C.C. และปล่อย CO2 เกิน 200 g./km.