ผลต่างระหว่างรุ่นของ "08.90(2.2) ความจุกระบอกสูบเกิน 150 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 500 ลูกบาศ์กเซนติเมตร"

จาก สารานุกรมสรรพสามิต
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา
 
แถว 1: แถว 1:
 
[[รถยนต์จักรยานยนต์]][[ขนาดความจุกระสอบสูบ|ความจุ]]เกิน 150 ลูกบาศ์กเซนติเมตร แต่ไม่เกิน 500 ลูกบาศ์กเซนติเมตร
 
[[รถยนต์จักรยานยนต์]][[ขนาดความจุกระสอบสูบ|ความจุ]]เกิน 150 ลูกบาศ์กเซนติเมตร แต่ไม่เกิน 500 ลูกบาศ์กเซนติเมตร
 +
[[File:83 XR200R.jpg|thumb|ตัวอย่างรถยนต์จักรยานยนต์ที่มีความจะกระบอกสูบเกิน 150 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 500 ลูกบาศก์เซนติเมตร]]
  
 
== อัตราภาษีสรรพสามิต ==
 
== อัตราภาษีสรรพสามิต ==

รุ่นปัจจุบัน เมื่อ 09:26, 18 พฤศจิกายน 2557

รถยนต์จักรยานยนต์ความจุเกิน 150 ลูกบาศ์กเซนติเมตร แต่ไม่เกิน 500 ลูกบาศ์กเซนติเมตร

ไฟล์:83 XR200R.jpg
ตัวอย่างรถยนต์จักรยานยนต์ที่มีความจะกระบอกสูบเกิน 150 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 500 ลูกบาศก์เซนติเมตร

อัตราภาษีสรรพสามิต

อัตราภาษีที่ใช้ในการจัดเก็บตามมูลค่า เพดานอัตราภาษีตามมูลค่า
ร้อยละ 5 ร้อยละ 30

ตัวอย่างสินค้ารถยนต์

ประเภทรถยนต์ ขนาดความจุกระบอกสูบ
รถยนต์จักรยานยนต์ 400 ซี.ซี.

ที่มา