ผลต่างระหว่างรุ่นของ "08.90(2.3) ความจุกระบอกสูบเกิน 500 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 1000 ลูกบาศ์กเซนติเมตร"

จาก สารานุกรมสรรพสามิต
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา
 
แถว 1: แถว 1:
 
[[รถยนต์จักรยานยนต์]][[ขนาดความจุกระสอบสูบ|ความจุ]]เกิน 500 ลูกบาศ์กเซนติเมตร แต่ไม่เกิน 1000 ลูกบาศ์กเซนติเมตร
 
[[รถยนต์จักรยานยนต์]][[ขนาดความจุกระสอบสูบ|ความจุ]]เกิน 500 ลูกบาศ์กเซนติเมตร แต่ไม่เกิน 1000 ลูกบาศ์กเซนติเมตร
 +
[[File:KTM 990 Super Duke.JPG|thumb|ตัวอย่างรถยนต์ขนาด 990 ลูกบาศ์กเซนติเมตร KTM 990 Super Duke]]
  
 
== อัตราภาษีสรรพสามิต ==
 
== อัตราภาษีสรรพสามิต ==

รุ่นปัจจุบัน เมื่อ 09:19, 18 พฤศจิกายน 2557

รถยนต์จักรยานยนต์ความจุเกิน 500 ลูกบาศ์กเซนติเมตร แต่ไม่เกิน 1000 ลูกบาศ์กเซนติเมตร

ไฟล์:KTM 990 Super Duke.JPG
ตัวอย่างรถยนต์ขนาด 990 ลูกบาศ์กเซนติเมตร KTM 990 Super Duke

อัตราภาษีสรรพสามิต

อัตราภาษีที่ใช้ในการจัดเก็บตามมูลค่า เพดานอัตราภาษีตามมูลค่า
ร้อยละ 10 ร้อยละ 30

ตัวอย่างสินค้ารถยนต์

ประเภทรถยนต์ ขนาดความจุกระบอกสูบ
รถยนต์จักรยานยนต์ 800 ซี.ซี.

ที่มา