08.90(2.3) ความจุกระบอกสูบเกิน 500 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 1000 ลูกบาศ์กเซนติเมตร

รุ่นเมื่อ 09:19, 18 พฤศจิกายน 2557 โดย Bobobobobo (พูดคุย | เรื่องที่เขียน)

(ต่าง) ←รุ่นก่อนหน้า | รุ่นล่าสุด (ต่าง) | รุ่นถัดไป→ (ต่าง)

รถยนต์จักรยานยนต์ความจุเกิน 500 ลูกบาศ์กเซนติเมตร แต่ไม่เกิน 1000 ลูกบาศ์กเซนติเมตร

ไฟล์:KTM 990 Super Duke.JPG
ตัวอย่างรถยนต์ขนาด 990 ลูกบาศ์กเซนติเมตร KTM 990 Super Duke

อัตราภาษีสรรพสามิต

อัตราภาษีที่ใช้ในการจัดเก็บตามมูลค่า เพดานอัตราภาษีตามมูลค่า
ร้อยละ 10 ร้อยละ 30

ตัวอย่างสินค้ารถยนต์

ประเภทรถยนต์ ขนาดความจุกระบอกสูบ
รถยนต์จักรยานยนต์ 800 ซี.ซี.

ที่มา

แก้ไขล่าสุดเมื่อ 18 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09:19