ผลต่างระหว่างรุ่นของ "08.90(2.4) ความจุกระบอกสูบเกิน 1000 ลูกบาศก์เซนติเมตร"

จาก สารานุกรมสรรพสามิต
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา
 
แถว 1: แถว 1:
 
[[รถยนต์จักรยานยนต์]][[ขนาดความจุกระสอบสูบ|ความจุ]]เกิน 1000 ลูกบาศ์กเซนติเมตร
 
[[รถยนต์จักรยานยนต์]][[ขนาดความจุกระสอบสูบ|ความจุ]]เกิน 1000 ลูกบาศ์กเซนติเมตร
 
+
[[File:1999CBR1100XXlowfront.jpg|thumb|ตัวอย่างรถยนต์จักรยานยนต์ความจุกระบอกสูบเกิน 1000 ลูกบาศก์เซนติเมตร]]
 
== อัตราภาษีสรรพสามิต ==
 
== อัตราภาษีสรรพสามิต ==
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"

รุ่นปัจจุบัน เมื่อ 09:22, 18 พฤศจิกายน 2557

รถยนต์จักรยานยนต์ความจุเกิน 1000 ลูกบาศ์กเซนติเมตร

ไฟล์:1999CBR1100XXlowfront.jpg
ตัวอย่างรถยนต์จักรยานยนต์ความจุกระบอกสูบเกิน 1000 ลูกบาศก์เซนติเมตร

อัตราภาษีสรรพสามิต

อัตราภาษีที่ใช้ในการจัดเก็บตามมูลค่า เพดานอัตราภาษีตามมูลค่า
ร้อยละ 20 ร้อยละ 30

ตัวอย่างสินค้ารถยนต์

ประเภทรถยนต์ ขนาดความจุกระบอกสูบ
รถยนต์จักรยานยนต์ 1200 ซี.ซี.

ที่มา