08.90(2.4) ความจุกระบอกสูบเกิน 1000 ลูกบาศก์เซนติเมตร

จาก สารานุกรมสรรพสามิต
รุ่นเมื่อ 09:22, 18 พฤศจิกายน 2557 โดย Bobobobobo (พูดคุย | เรื่องที่เขียน)

(ต่าง) ←รุ่นก่อนหน้า | รุ่นล่าสุด (ต่าง) | รุ่นถัดไป→ (ต่าง)
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

รถยนต์จักรยานยนต์ความจุเกิน 1000 ลูกบาศ์กเซนติเมตร

ไฟล์:1999CBR1100XXlowfront.jpg
ตัวอย่างรถยนต์จักรยานยนต์ความจุกระบอกสูบเกิน 1000 ลูกบาศก์เซนติเมตร

อัตราภาษีสรรพสามิต

อัตราภาษีที่ใช้ในการจัดเก็บตามมูลค่า เพดานอัตราภาษีตามมูลค่า
ร้อยละ 20 ร้อยละ 30

ตัวอย่างสินค้ารถยนต์

ประเภทรถยนต์ ขนาดความจุกระบอกสูบ
รถยนต์จักรยานยนต์ 1200 ซี.ซี.

ที่มา